Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật 0989927318
Mr Hà 0906957318

Lọc sản phẩm

Thương hiệu: Tất cả ABON-USA
Tìm theo giá:
STT Tên hàng hóa  Xuất xứ ĐVT Qui cách
Test/hộp
1 Thử thai HCG 3mm
Thử thai HCG 5mm
ABON-USA Test 50
2 Thử thai HCG Tân Á-VN Test 100
5 Anti HbsAb 3mm
Anti HbsAb 5mm
ABON-USA Test 50
6 HbsAg 3mm
HbsAg 5mm
ABON-USA Test 50
7
HCV 
ABON-USA Test 50
12 Morphine/Heroin 3mm
Morphine/Heroin 5mm
ABON-USA Test 50
13 MET / AMP / THC strip ABON-USA Test 50
14 Multi  (thử ma tuý tổng hợp 4 chân) ABON-USA Test 25
 
Thiết kế web bởi: Nghĩa Lê Lương