Chi tiết sản phẩm

QP-H / QP-L

 

3 mL × 6 lọ/ hộp
Hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm sinh hóa thường quy và đo hoạt độ Enzyme

  • * Áp dụng cho ALB, BUN, Ca, CRE, DBIL, GLU, HDL-C, IP, Mg, TBIL, TCHO, TG, TP, UA, ALP, AMYL, CHE, CPK, GGT, GOT/AST, GPT/ALT, LAP và LDH

QN

3 mL × 2 lọ/ hộp
Hóa chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Ammonia

QE

1 mL × 10 ống/ hộp
Hóa chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm điện giải

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0988076807
Gọi điện ngay
Chat Zalo