Chi tiết sản phẩm

Ống đựng mẫu

500 cái/ hộp

HEPARIN TUBE 0.5mL
HEPARIN TUBE 1.5mL

Dành cho máy FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / 7000 / NX500 / NX700

PLAIN TUBE 0.5mL
PLAIN TUBE 1.5mL

Dành cho máy FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / 7000 / NX500 / NX700

Đầu tip

576 cái/ hộp

CLEAN TIPS

Dành cho máy FUJI DRI-CHEM 3500 / NX10N

AUTO TIPS

Dành cho máy FUJI DRI-CHEM 4000 / 7000 / NX500 / NX700

Cốc trộn và bộ lọc huyết tương

MIXING CUPS

50 cái/ hộp
Dành cho máy FUJI DRI-CHEM 7000/ NX700

MIXING CUPS S

100 cái/ hộp
Dành cho máy FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / NX500

Bộ lọc huyết tương (PLASMA FILTER PF)

50 cái/ hộp
Dành cho máy FUJI DRI-CHEM 4000 / 7000 / NX500 / NX700

  • * chỉ sử dụng với các máy có chức năng lọc huyết tương

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0988076807
Gọi điện ngay
Chat Zalo