Que thử đường huyết dùng cho máy URIGHT TD – 4265/4267

Phóng to Rê chuột lên hình để phóng to

Que thử đường huyết dùng cho máy URIGHT TD – 4265/4267

Giá bán: 330.000₫

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan