Que thử đường huyết dùng cho máy URIGHT TD – 4279

Phóng to Rê chuột lên hình để phóng to

Que thử đường huyết dùng cho máy URIGHT TD – 4279

Giá bán: 390.000₫

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan