Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật 0989927318
Mr Hà 0906957318
         
BẢNG BÁO GIÁ HÀNG SINH HÓA 
Chúng tôi hân hạnh gửi tới Quý Khách hàng bảng báo giá như sau:
STT TÊN HÀNG HÓA QUY CÁCH ĐƠN GIÁ HÃNG SX
1 Albumin 4*125 ml   Chema - Ý
2 Alkaline Phosphatase 8*50 ml   Chema - Ý
3 Amylase 12*10 ml   Chema - Ý
4 Bulirubin-Direct 5*25 ml   Chema - Ý
5 Bulirubin-Total 5*25 ml   Chema - Ý
6 Calsium 4*125 ml   Chema - Ý
7 Cholesterol 4*100 ml   Chema - Ý
8 CK-MB 6*10 ml   Chema - Ý
9 CK-NAC 6*10 ml   Chema - Ý
10 Creatinine 4*125 ml   Chema - Ý
11 GGT 8*50 ml   Chema - Ý
12 Glucose 4*100 ml   Chema - Ý
13 GOT 8*50 ml   Chema - Ý
14 GPT 8*50 ml   Chema - Ý
15 HDL Direct 4*20 ml   Chema - Ý
16 HDL Direct 12*20 ml   Chema - Ý
17 LDL Direct 4*20 ml   Chema - Ý
18 Protein Total 2*50 ml   Chema - Ý
19 Triglycerides 4*100 ml   Chema - Ý
20 Urea (Bun) 8*50 ml   Chema - Ý
21 Uric Acid 4*100 ml   Chema - Ý
22 LDH 6*10 ml   Chema - Ý
 
Thiết kế web bởi: Nghĩa Lê Lương