Đầu tip có lọc hãng Tarsons-Đức

Phóng to Rê chuột lên hình để phóng to

Đầu tip có lọc hãng Tarsons-Đức

Còn hàng

Chi tiết sản phẩm

Đầu tip có lọc dùng trong micropipet hút mẫu, tip có lọc giúp ngăn ngừa những cặn và aerosols có trong dung dịch khi hút chất lỏng bằng micropipet. Điều này giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo không mong muốn.Bộ lọc siêu nhỏ đặc biệt làm từ polyetylen kỵ nước.

Đầu tip có lọc 1000ul, 96 cái/hộp, 10 hộp/pack, thùng 50 hộp Tarsons-Đức, SX: Ấn

Đầu tip có lọc 10ul, 96 cái/hộp, 10 hộp/pack, thùng 50 hộp Tarsons-Đức, SX: Ấn

Đầu tip có lọc 200ul, 96 cái/hộp, 10 hộp/pack, thùng 50 hộp Tarsons-Đức, SX: Ấn

Còn hàng

Sản phẩm liên quan