Hóa chất xét nghiệm dùng để xác định kháng thể IgA kháng vi rút Corona (SARS-CoV-2)