Hóa chất xét nghiệm dùng để xác định kháng thể IgA kháng vi rút Corona (SARS-CoV-2)

Phóng to Rê chuột lên hình để phóng to

Hóa chất xét nghiệm dùng để xác định kháng thể IgA kháng vi rút Corona (SARS-CoV-2)

Còn hàng

Chi tiết sản phẩm

STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại
(model)
Hãng,
Nước sản xuất
Hãng,
Nước chủ sở hữu
1 Hóa chất xét nghiệm dùng để xác định kháng thể IgA kháng vi rút Corona (SARS-CoV-2) sử dụng trên máy xét nghiệm ELISA AESKULISA® SARS-CoV-2 S1 IgA AESKU.Diagnostics GmbH & Co.KG, Đức AESKU.Diagnostics GmbH & Co.KG, Đức
2 Hóa chất xét nghiệm dùng để xác định kháng thể IgG kháng vi rút Corona (SARS-CoV-2) sử dụng trên máy xét nghiệm ELISA AESKULISA® SARS-CoV-2 S1 IgG AESKU.Diagnostics GmbH & Co.KG, Đức AESKU.Diagnostics GmbH & Co.KG, Đức
3 Hóa chất xét nghiệm dùng để xác định kháng thể IgM kháng vi rút Corona (SARS-CoV-2) sử dụng trên máy xét nghiệm ELISA AESKULISA® SARS-CoV-2 S1 IgM AESKU.Diagnostics GmbH & Co.KG, Đức AESKU.Diagnostics GmbH & Co.KG, Đức
STT Mã hàng Tên hàng Xuất xứ Quy cách ĐVT
1 6124 AESKULISA® SARS-CoV-2 S1 IgA Aesku-Đức Hộp 96 test Hộp
2 6125 AESKULISA® SARS-CoV-2 S1 IgM Aesku-Đức Hộp 96 test Hộp
3 6126 AESKULISA® SARS-CoV-2 S1 IgG Aesku-Đức Hộp 96 test Hộp

Sản phẩm liên quan