Trueline COVID-19 Ag Rapid Test

Phóng to Rê chuột lên hình để phóng to

Trueline COVID-19 Ag Rapid Test

Còn hàng

Giá bán: 54.000₫

Chi tiết sản phẩm

Kit thử Trueline COVID-19 Ag Rapid Test là xét nghiệm chẩn đoán in vitro định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người.

 

Sản phẩm liên quan