Test nhanh tìm kháng nguyên COVID AESKU.RAPID SARS-CoV-2 Antigen

Phóng to Rê chuột lên hình để phóng to

Chi tiết sản phẩm

AESKU.RAPID SARS-CoV-2 Aesku-Đức Hộp 20 test Test 1
AESKU.RAPID SARS-CoV-2 Aesku-Đức Hộp 20 test Test 1

AESKU.RAPID SARS-CoV-2 là xét nghiệm nhanh kháng nguyên dành riêng cho bệnh nhân để phát hiện trực tiếp kháng nguyên SARS-CoV-2 NP trong mẫu dịch mũi.

AESKU.RAPID SARS-CoV-2 Rapid Test
Độ Nhạy: 100% Ct Value ≤ 30.0 (95% Cl 95% – 100%)
Độ Đặc Hiệu: 98% (95% Cl 95% – 99%)

Sản phẩm liên quan