Chi tiết sản phẩm

Chỉ thị hóa học theo phân loại ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 nhóm 5, đặt vào bên trong các gói dụng cụ, nhằm kiểm tra xác định các điều kiện tiệt khuẩn có đạt hay không? Dùng cho chu trình tiệt khuẩn 121oC và 132oC – 134oC.

Chỉ thị hóa học 3M™ Comply™ (SteriGage™) nhóm 5 1243A, đặt vào bên trong gói dụng cụ, dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bên trong của gói. Là biện pháp đánh giá chính xác, tức thời và dễ nhận biết chất lượng tiệt khuẩn có đạt hay không sâu bên trong của từng gói dụng cụ. Được thiết kế với vạch mực chạy hiển thị kết quả ngay trên sản phẩm. Dùng với chu trình tiệt khuẩn 132oC – 134oC và 121oC.

  • Công nghệ vạch mực chạy ngay trên bề mặt test dễ nhận biết với kết quả “Đạt” hoặc ” Loại bỏ”.
  • Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn 121oC hoặc 132oC.
  • Tương đương các điều kiện đáp ứng của chỉ thị sinh học tại 3 mốc thời gian / nhiệt độ yêu cầu trong điều kiện tiệt khuẩn tiêu chuẩn.
  • Đáp ứng yêu cầu ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 nhóm 5
  • Mã màu giúp truy xuất nhanh và dễ dàng.

Sản phẩm liên quan