Ống Môi trường bảo quản, vận chuyển mẫu VTM

Phóng to Rê chuột lên hình để phóng to

Ống Môi trường bảo quản, vận chuyển mẫu VTM

Còn hàng

Chi tiết sản phẩm

Môi trường bảo Quản, Vận Chuyển Mẫu

( viral transport medium (VTM) )

Xuất Xứ: Việt Nam

Thể tích: 3ml

Thành Phần môi trường:

  • 2% FBS
  • 100μg/mL Gentamicin
  • 250ug/mLAmphotericin B (Fungizone)
  • HBSS 1X (theo công thức không có Phenol red, có Mg và Ca)

 

Cung cấp bao gồm:

01 ống VTM 3ml đựng trong fancol 15ml vô trùng

 

Sản phẩm liên quan