Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật 0989927318
Mr Hà 0906957318
 
STT Tên hàng hóa ĐVT Xuất xứ TCCL Giá Qui cách
  KIT THỬ PHÁT HIỆN VIÊM GAN SIÊU VI A
1 HAV IgG/IgM Device Test SD/Korea QLSP-0450-11 Liên Hệ 25 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN VIÊM GAN SIÊU VI B
1 HBsAg Multi Test SD/Korea QLSP-0156-09 Liên Hệ 100 test/kit
2 HBsAg Device Test SD/Korea QLSP-0156-09   30 test/kit
3 HBsAg W/B Test SD/Korea ISO - GMP   100 test/kit
4 HBsAg W/B Test SD/Korea ISO - GMP   30 test/kit
5 HBeAg Test SD/Korea QLSP-0448-11   30 test/kit
6 Anti HBs Dev. Test SD/Korea QLSP-0449-11   30 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN VIÊM GAN SIÊU VI C
1 HCV Multi Test SD/Korea QLSP-0155-09   100 test/kit
2 HCV Device Test SD/Korea QLSP-0155-09   30 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN HIV
1 HIV 1/2 3.0 Test SD/Korea QLSP-0157-09   100 test/kit
2 HIV Device Test SD/Korea QLSP-0157-09   30 test/kit
3 Serodia 1/2 Mix Hộp Japan     Hộp96test
  KIT THỬ PHÁT HIỆN GIANG MAI
1 SYPHILIS 3.0 Test SD/Korea QLSP-0044-08   100 test/kit
2 SYPHILIS 3.0 Test SD/Korea QLSP-0044-08   30 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN Chlamydia
1 CHLAMYDIA Test SD/Korea QLSP-0093-08   25 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY
1 H.PYLORI Multi Test SD/Korea QLSP-0043-08   100 test/kit
2 H.PYLORI Device Test SD/Korea QLSP-0043-08   30 test/kit
3 H.PYLORI Ag Test SD/Korea QLSP-0043-08   20 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN BỆNH SỐT RÉT
1 Malaria P.f/P.v Ab Test SD/Korea QLSP-0042-08   30 test/kit
2 Malaria Pf/Pv Ag Test SD/Korea QLSP-0042-08   25 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN BỆNH LAO
1 TB Test SD/Korea QLSP-0041-08   30 test/kit
2 TB Ag MPT 64 Test SD/Korea QLSP-0041-08   30 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
1 DENGUE NS1 Ag Test SD/Korea ISO - GMP   25 test/kit
2 DENGUE IgG/IgM Test SD/Korea QLSP-0095-08   25 test/kit
3 DENGUE DUO Test SD/Korea QLSP-0334-10   10 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN ROTA VIRUS
1 ROTAVIRUS Ag Test SD/Korea QLSP-0040-08   20 test/kit
2 ROTA/ADRENO Virus Ag Test SD/Korea QLSP-0040-08   20 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN BỆNH RUBELLA
1 RUBELLA IgG Test SD/Korea QLSP-0152-09   25 test/kit
2 RUBELLA IgG/IgM Test SD/Korea QLSP-0152-09   25 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN CHẤT GÂY NGHIỆN
1 MOP Test SD/Korea ISO - GMP   25 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN BỆNH CÚM
1 Influenza Ag(A/B/AH1N1) Test SD/Korea QLSP - 0153-09   25 test/kit
2 Influenza Ag (H5N1) Test SD/Korea QLSP - 0153-09   25 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN VI TRÙNG BỆNH TẢ
1 Cholera 01 Test SD/Korea ISO - GMP   20 test/stool
2 Cholera 01/0139 Test SD/Korea 4061/BYT-TB-CT   20 test/stool
  KIT THỬ PHÁT HIỆN BỆNH TAY - CHÂN - MIỆNG
1 EV71  Test SD/Korea 4061/BYT-TB-CT   Test
  MARKER NHỒI MÁU CƠ TIM
1 Troponin I Test SD/Korea QLSP-0447-11   25 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN MÁU ẨN TRONG PHÂN
1 FOB Test SD/Korea ISO - GMP   50 test/kit
  KIT THỬ PHÁT HIỆN UNG THƯ
1 AFP Test SD/Korea QLSP-0159-09   30 test/kit
2 CEA Test SD/Korea 4061/BYT-TB-CT   30 test/kit
3 PSA Test SD/Korea QLSP-0223-09   30 test/kit
 
Thiết kế web bởi: Nghĩa Lê Lương