Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật 0989927318
Mr Hà 0906957318
STT Tên hàng hóa  Xuất xứ ĐVT Qui cách
Test/hộp
1 Kit thử Viêm gan B (HBsAg 3mm) HEALGEN/USA Test 100/hộp
2 Kit thử Viêm gan B (HBsAg khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp
3 Kit thử Viêm gan B (HBeAg khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp
4 Kit thử Viêm gan B (HBcAb khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp
5 Kit thử Viêm gan B (HBsAb 3mm) HEALGEN/USA Test 50/hộp
6 Kit thử Viêm gan c (HCV 3mm) HEALGEN/USA Test 50/hộp
7 Kit thử Viêm gan A(HAV khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp
8 Kit thử Viêm gan E (HEV khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp
9 Kit thử HIV (HIV 3mm) HEALGEN/USA Test 50/hộp
10 Kit thử HIV (HIV khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp
11 Kit thử giang mai 3mm HEALGEN/USA Test 50/hộp
12 Kit thử lao TB khay HEALGEN/USA Test 25/hộp
13 Kit thử Malaria PF/PV khay HEALGEN/USA Test 25/hộp
14 Kit thử da dày H.pylori 3mm HEALGEN/USA Test 50/hộp
15 Kit thử da dày H.pylori khay HEALGEN/USA Test 25/hộp
16 Kit thử AFP 3mm HEALGEN/USA Test 50/hộp
17 Kit thử AFP khay HEALGEN/USA Test 25/hộp
18 Kit thử FOB 3mm HEALGEN/USA Test 50/hộp
19 Kit thử FOB khay HEALGEN/USA Test 25/hộp
20 Kit thử CEA 3mm HEALGEN/USA Test 50/hộp
21 Kit thử CEA khay HEALGEN/USA Test 25/hộp
22 Kit thử PSA 3mm HEALGEN/USA Test 100/hộp
23 Kit thử PSA khay HEALGEN/USA Test 25/hộp
24 Kit thử sốt xuất huyết IGG/IGM HEALGEN/USA Test 25/hộp
25 Kit thử nhồi máu cơ tim Troponin I (CTNI)  HEALGEN/USA Test 25/hộp
26 Kit thử CGN (Morphine) 4mm HEALGEN/USA Test 100/hộp
27 Kit thử CGN (Amphetamine) 4mm HEALGEN/USA Test 50/hộp
28 Kit thử CGN (MDMA Ecstasy) 4mm HEALGEN/USA Test 50/hộp
29 Kit thử CGN (MET) 4mm HEALGEN/USA Test 100/hộp
30 Kit thử CGN THC (Marijuana) 4mm HEALGEN/USA Test 50/hộp
 
Thiết kế web bởi: Nghĩa Lê Lương