Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật 0989927318
Mr Hà 0906957318
 
 
 
STT Tên SP Hãng SX Đợn Vị Tính Đơn Giá
1 18x24cm CEA/Bỉ , Retina/Mỹ, Primax/Đức Hộp/100 tấm  
2 24x30cm  CEA/Bỉ , Retina/Mỹ, Primax/Đức Hộp/100 tấm  
3 30x40cm  CEA/Bỉ , Retina/Mỹ, Primax/Đức Hộp/100 tấm  
4 35x35cm  CEA/Bỉ , Retina/Mỹ, Primax/Đức Hộp/100 tấm  
5 15x30cm  Retina/Mỹ Hộp/100 tấm  
6 25x30cm  (10”x12”) CEA/Bỉ Hộp/100 tấm  
7 Phim Mammo 18x24 CEA/Bỉ Hộp/100 tấm  
8 Phim nha khoa CEA/Bỉ Hộp/150 tấm  
9 Thuốc rửa phim ,bao gồm   Bộ  
10 Developer Auto Pha 20l AGFA/Bỉ ,TETENAL/Đức,
RETINA/Bỉ
Can  
11 Fixer Auto Pha 20 l AGFA/Bỉ ,TETENAL/Đức,
RETINA/Bỉ
Can  
 
Thiết kế web bởi: Nghĩa Lê Lương