Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật 0989927318
Mr Hà 0906957318
         
BẢNG BÁO GIÁ HÀNG SINH HÓA 
Chúng tôi hân hạnh gửi tới Quý Khách hàng bảng báo giá như sau:
STT TÊN HÀNG HÓA QUY CÁCH ĐƠN GIÁ HÃNG SX
1 Albumin 4*100   Hospitex  - Ý
2 ALKALINPHOSPHATE 4*50   Hospitex  - Ý
3 Alpha Amylase 2*25   Hospitex  - Ý
4 Bilirubin T+D W/O STD 4*100   Hospitex  - Ý
5 CACIUM 2*50   Hospitex  - Ý
6 CHOLESTEROL 4*100   Hospitex  - Ý
7 CK-MB DGKC 2*50   Hospitex  - Ý
8 CREATININE 4*100   Hospitex  - Ý
9 GAMMA GT 4*50   Hospitex  - Ý
10 GLUCOSE 4*250   Hospitex  - Ý
11 GOT 4*50   Hospitex  - Ý
12 GPT 4*50   Hospitex  - Ý
13 HDL CHOLESTEROL DIRECT 4*20   Hospitex  - Ý
14 HDL CHOLESTEROL  3*10   Hospitex  - Ý
15 LDH 4*30   Hospitex  - Ý
16 LDL CHOLESTEROL DIRECT 4*20   Hospitex  - Ý
17 TOTAL PROTEIN 2*50   Hospitex  - Ý
18 TRIGLYCERIDES 4*100   Hospitex  - Ý
19 UREA U.V 4*100   Hospitex  - Ý
20 URIC ACID 4*100   Hospitex  - Ý
 
Thiết kế web bởi: Nghĩa Lê Lương